Vegyestüzelésű kazán


Napjainkban a vegyestüzelésű kazán egy rendkívül megfontolandó fűtési alternatívát képez rengeteg ember, illetve család számára.

Jól tudjuk, hogy bolygónk bizonyos energiahordozói enyhén szólva fogyóban vannak – tulajdonképpen a végüket járják... Ennél fogva, az évről-évre egyre csak emelkedő fosszilisenergia-árak mellett semmi csodálkoznivaló nincs azon tendencián, hogy nőttön-nő a vegyestüzelésű kazán, illetve úgy általában a többi alternatív fűtési megoldás, a megújuló erőforrások iránt érdeklődő fogyasztók tábora.

Vegyestüzelésű kazán alapinformációk – a vegyestüzelésű kazán fűtéstechnológia lényege, előnyei és hátrányai

A vegyestüzelésű kazán fűtésalternatívájával kapcsolatban rengeteg kérdés merülhet fel az érdeklődőkben, és rendkívül fontos dolog, hogy e kérdésekre meg is kapják a válaszokat. Az alábbi szöveg tárgyát néhány, a vegyestüzelésű kazán használat kapcsán első körben felmerülő téma képezi – bízunk benne, hogy kedves olvasóink a következő szövegben egy olyan, a vegyestüzelésű kazán és a hozzá kapcsolódó legelemibb tudnivalókat informatív módon és közérthető stílusban tárgyaló leírást fedeznek majd fel, amely képes lesz a vegyestüzelésű kazán készülékekkel való fűtés iránti érdeklődésük kielégítésére – legalábbis első nekifutásra.

Vegyestüzelésű kazán fűtéstechnológiáról elöljáróban: Miért, illetve kiknek lehet érdemesebb átváltani a vegyestüzelésű kazán használatára ?

vegyestüzelésű kazánA vegyestüzelésű kazán típusokat mindenekelőtt abból a célból hozták létre, hogy általuk a széles néptömegek számára is elérhető legyen egy olyan megújuló energiaforrások használatára épülő fűtési alternatíva, amely a fokozottan hatékony működés mellett egyszerűen, különösebb szakmai ismeretek nélkül is használható. A vegyestüzelésű kazán üzemeltetéséhez szilárd tüzelőanyagok szükségesek, úgymint a tűzifa, a brikett, a szén, illetve ezekhez hasonló anyagok (akár kerti hulladékok is!).

A vegyestüzelésű kazán remek választást jelent mindazok számára, akiknek az energiafüggetlenség és az élethosszra vonatkozó energiabiztonság érzése egy valóban fontos dolog. Bátran ajánlható a vegyestüzelésű kazán azok számára, akik döntésében nem pusztán a fűtési energia-költségek csökkentése, a csökkenthetőség mértéke és a kényelem mérvadó, hanem emellett még a kiválasztott fűtéstechnológia hosszútávon való fenntarthatósága is lényeges szempont – akinek számít az, hogy a vegyestüzelésű kazánnal egy ökológiailag is tudatos megoldás mellett kötelezi el magát, annak számára vélhetően elfogadható ár lesz mindezért az a néhány apróbb pluszmunka illetve kellemetlenség, amellyel a vegyestüzelésű kazán készülékek üzemeltetése járni szokott. (Annak ellenére, hogy ezek elkerülhetőek lennének bizonyos módszerekkel, amelyek modernebbek és komfortosabbak ugyan, ám jóval kevésbé környezetbarátok, nem energiatudatosak.)

Máris tüzetesebben is szemügyre vesszük a vegyestüzelésű kazán használatára alapuló fűtési módszerek főbb előnyeit, és természetesen a vegyestüzelésű kazán kapcsán felhozható hátrányokat sem hallgatjuk majd el olvasóink elöl; előtte azonban célszerű valamelyest megismerkednünk a vegyestüzelésű kazán működésével kapcsolatos legalapvetőbb tudnivalókkal – igyekeztünk mindezt a lehető legrövidebb formulába öntve tálalni, méghozzá azért, hogy minél előbb rátérhessük a vegyestüzelésű kazánokat jellemző kedvező és kedvezőtlen tulajdonságok vélhetően nagyobb érdeklődésre számot tartó számbavételére.

Vegyestüzelésű kazán működése – néhány fontosabb tudnivalóban összefoglalva

vegyestüzelésű kazánokA vegyestüzelésű kazán fűtőeszközök mind rendelkeznek egy – vegyestüzelésű kazán típustól függő méretű – tűztérrel, amelyben üzemelés közben az égési folyamatok hivatottak lezajlani. A vegyestüzelésű kazán tűzterébe a tüzelőanyagokat a felhasználónak manuálisan kell behelyeznie – jóllehet, egyes készülékekbe egy alkalommal egész nagy mennyiségben, illetve egész méretes darabokban is be lehet helyezni a fűtőanyagot, pár óra alatt mindez rendszerint leég, a vegyestüzelésű kazán pedig újbóli felöltésre szorul. (Bár elvétve előfordulhat 8-10 órás leégési idő is, ez rendkívül extrém hosszúságú időnek számít egy vegyestüzelésű kazán esetében.)

A mindenkori fűtési szükségletekhez jóval pontosabban igazodhatunk és jelentősen emelhetjük fűtésünk hatékonyságát is azonmód, hogy egy puffertartályt is beépítünk fűtési rendszerünkbe az amúgy közvetlenül a központi fűtésre köthető vegyestüzelésű kazán mellé. Vegyestüzelésű kazán telepítésével nemcsak a fűtési-, hanem adott esetben a használati-melegvízszükségletet is biztosíthatjuk az épület lakói számára. Amennyiben korábban gázfűtésünk volt, érdemes erre tekintettel lenni a vegyestüzelésű kazán telepítése során is, úgy, hogy végeredményben kombináljuk a korábbi gázfűtésünket az újonnan beépített vegyestüzelésű kazán készülékkel: Ha otthon tartózkodunk, a vegyestüzelésű kazán végzi a fűtőtevékenységet, rövidebb-hosszabb időtartamú távollétünk esetén azonban a gáz úgynevezett „temperáló fűtése” gondoskodik arról, hogy az épület ne hűljön ki túlságosan.

A vegyestüzelésű kazán legfőbb előnyei: Kedvező tulajdonságok 4 csokorba fűzve

Vegyestüzelésű kazán és korszerűség: Rövid kitérő a vegyestüzelésű kazán hatásfokához visszakanyarodva

Tény, hogy szép számmal akadnak olyan korszerűbb fűtéstechnológiájú kazánok, amelyek jóval magasabb fűtési hatásfok mellett üzemelnek, mint a vegyestüzelésű kazán. Tény, hogy egy gázkazán, vagy mondjuk a pellet kazánok számára még a 90%-os fűtési hatásfokot meghaladó mértékű üzemelés elérése sem szokott gond lenni – míg a vegyes tüzelésű kazán hatásfoka ezzel szemben legjobb pillanataiban is 80% körül mozog. A pellet kazánok költségei viszont – összehasonlítva egy vegyestüzelésű kazán készülékkel – jóval magasabbra rúgnak több tekintetben is (különösképpen a szerkezet bekerülési összköltsége tekintetében); a gázkazánok üzemanyaga pedig – lévén fogyóban lévő fosszilis energiaforrásról van szó – egyre drágább, mindazokról a működésével járó fokozott környezeti ártalmakról nem is beszélve, amelyektől egy lelkiismeretes vegyestüzelésű kazán felhasználó meg szokta kímélni bolygónkat. Minderre csak azért tértem ki külön, hogy mindenki számára világosan látható legyen: A vegyestüzelésű kazán fölött még korántsem járt el az idő, és bár tagadhatatlanul nem a legmodernebb technológiák közül való, ennek ellenére mégis egyikét képezi napjaink kiemelten előnyös fűtőeszközeinek. Sőt, a vegyestüzelésű kazán jelentőségét igazándiból akár még ennél is többnek nyilváníthatjuk, amennyiben – például a minket rengeteg ajándékkal elhalmozó anyabolygónkhoz való viszonyunk tekintetétben – egy majdhogynem az egész jelenkori emberiség számára töprengenivalót kirovó, emellett azonban egyúttal egy alaposan megfontolandó fűtéstechnológiai alternatíva képében is jelen lévő megoldásról beszélünk olyankor, mikor a vegyestüzelésű kazánok fűtéstechnológiájáról van szó. Bíztató a jelenlegi tendencia, az idő múlásával ugyanis egyre több felhasználót csábít el e páratlan lehetőség halk hívószava – e vegyestüzelésű kazán tulajdonosok pedig nyomasztó terhüket maguk mögött hagyva elégedetten lélegezhetnek fel, együtt az őket minden oldalról körülölelő természettel.

--> A vegyestüzelésű kazán egyik legjelentősebb előnye az, hogy rendkívül könnyű üzemeltetni. Nincs szükség arra, hogy bármilyen mértékű szakmai tudásra tegyünk szert ahhoz, hogy vegyestüzelésű kazán készülékünket hatékonyan és biztonságosan működtetni tudjuk, különösebb nehézségek nélkül üzemeltethetjük az egész fűtési időszak, illetve használati melegvíz-előállítás céljából akár az egész év során. Igazán könnyű kezelhetőségét – amelyet gyerekjáték rövid idő alatt és komolyabb szellemi erőfeszítés nélkül elsajátítani bármelyik egészséges felnőtt ember számára –a készülék kevésbé összetett, szakmai szemmel akár egyszerűnek is mondható felépítésének köszönheti. Ugyanebből a tulajdonságából fakad a vegyestüzelésű kazán egy további előnye is: Nevezetesen az, hogy nagyon ritkán hibásodik meg és igényel szakember által végzett javítási munkálatokat a készülék.

--> Hiába nem legelőször említettük, mindazonáltal a vegyestüzelésű kazán talán még fontosabb – de legalábbis kétségbevonhatatlanul a leggyakrabban hangoztatott – előnye a gazdaságos, alacsony költségű fűtés. E kedvező tulajdonsága azonban – a téves közhiedelemmel ellentétben – nem a vegyestüzelésű kazán páratlan hatásfokában, hanem sokkalta inkább a tüzelőanyag rendkívül alacsony anyagi vonzataiban rejlik! Világos, hiszen vegyestüzelésű kazánnal való fűtés esetében jelentős kiadásokat spórolhatunk meg nem csak a szilárd fűtőanyagok (gázhoz viszonyítottan igencsak) mérsékelt költségein, hanem ezen túlmenően is; méghozzá annyiban, amennyiben a ház körüli hulladékok fűtés célú felhasználásából fakadóan csekélyebbé válik a megvásárolni szükséges tüzelőanyag mennyisége. A kertes házban élők, illetve a nagyobb földbirtok tulajdonosok vannak ilyen szempontból a legelőnyösebb helyzetben: A vegyestüzelésű kazán használatának köszönhetően esetükben a fűtés akár teljesen ingyenes is lehet, – már ami a tüzelőanyag költségvonzatait illeti, – feltéve, hogy termelődik elég növényi hulladék a földjeiken.

--> Furcsának hangozhat, de a vegyestüzelésű kazán bizonyos tekintetben még mindennapi kedélyállapotainkra is jótékony befolyást gyakorolhat. Ténylegesen feszültségcsökkentő hatása lehet a hétköznapok során érzett hangulatainkra nézve (jóllehet csak közvetett módon), méghozzá úgy, hogy megszabadít bennünket szorongásaink egy forrásától. Adja magát a kérdés: Mégis, milyen kapcsolat létezhet a vegyestüzelésű kazán fűtéstechnológiája és a mindennapi létmegélés tekintetében vett szorongáscsökkentés között? A válasz meglepően egyszerű: Arról a felszabadulás-érzésről van szó, amely a gázszolgáltató szervekkel szembeni pénzügyi kiszolgáltatottság nyomasztó terheinek vége, az egyre emelkedő gázenergia-árak bilincsében tartó láncoktól való örök megszabadulás öröme végett támad fel bennünk. Persze, nyilvánvalóan nem csak a vegyestüzelésű kazán, hanem a többi megújulóenergia-használatra alapuló fűtési technológia is azonos e tekintetben, az eredmény szempontjából nem is igazán lényeges, hogy konkrétan melyikükről van szó. Rendkívül lényeges momentum viszont az, hogy az energiafüggetlenség elérésével pénzügyeinket is biztosabb alapokra helyezhetjük át!

--> Végül, de persze nem a vegyestüzelésű kazán legkevésbé fontos előnyei közé sorolva, érdemes pár szót szentelnünk a vegyestüzeléses fűtéstechnológia kifejezetten környezetbarát működésbeli jellemzőiről is. A vegyes tüzelésű kazánok kiemelten környezetbarát tulajdonsága a fűtéstechnológia alapjaiban rejlik – nevezetesen abban, hogy megújuló energiaforrások használatán alapul működésük. Hamis tehát az a mára már viszonylag széles körű elterjedtségre szert tett tévinformáció, amely a vegyestüzelésű kazán környezetszennyező mivoltát hirdeti – mindaz a széndioxid-mennyiség ugyanis, amely a tűzifa és más növényi alapanyagok elégetése során a légkörbe kerül, a biológiai körforgás természetes menete folyamán úgyszintén a levegőbe kerül, csak jóval hosszabb idő elteltével. Másrészt pedig, hogyha a teljesebb képet figyelembe véve tekintünk erre az ügyre, rögtön észrevesszük, hogy a vegyestüzelésű kazán (és általában minden fatüzeléses fűtéstechnológia) esetében csak abban az esetben beszélhetnénk tényleges légszennyezési ártalmakról a széndioxid-gázok kapcsán, hogyha ezzel párhuzamosan (akár természetes, akár tudatos emberi kontroll eredményeképpen) nem fejlődnének ki folyamatosan új faegyedek is, illetve hogyha az újonnan létrejött növények száma nagyon nem állna összhangban a kivágott és eltüzelt famennyiséggel. Tudvalevő ugyanis, hogy minden növény (így a vegyestüzelésű kazán üzemeléséhez felhasználtak is) egyedfejlődése során széndioxidot von el környezete levegőjéből – pusztulását követően pedig akár lassan elkorhad, akár hamarabb eltüzelik, ugyanazt a széndioxid mennyiséget juttatja vissza a légkörbe, amelyet korábban felvett.

A vegyestüzelésű kazán használatának 4 gyakran szóvá tett hátránya

vegyestüzelésű kazánok hátrányaA vegyestüzelésű kazán természetesen hátrányokkal is bír. A csalódások megelőzése érdekében fontos, hogy döntésünk meghozatalakor tudatában legyünk annak, hogy a vegyestüzelésű kazán rendelkezik néhány olyan kedvezőtlen tulajdonsággal, amely kényelmetlenségei amúgy több másik – a vegyestüzelésű kazán technológiájánál modernebb – fűtésalternatíva esetében, illetve a gázfűtés mellett való megmaradás esetében elkerülhető volna.

--> A vegyestüzelésű kazán nyújtotta fűtési alternatívára való áttérés legfőbb eltántorító tényezőjeként a fűtőeszköz viszonylag magas bekerülési összköltségét szokás felhozni, ez ugyanis sokak számára súlyos anyagi terhet jelentene. Már önmagában véve a vegyestüzelésű kazán megvásárlásának sem elhanyagolhatóak a költségei, és ezen felül még az esetek jelentős részében technológia telepítéséhez szükséges korszerűsítési munkálatokkal járó kiadásokkal is számolnunk kell. Mivel a vegyestüzelésű kazán használata során keletkező füstgázok a gázkazán égéstermékeihez képest nemcsak jóval magasabb hőmérsékletűek, hanem sokkalta maróbb hatással is bírnak, gyakran le kell cserélni a kéményt egy vegyestüzelésű kazánnal kompatibilis típusra.

--> A tűztér folyamatos, néhány óránkénti utántöltése úgyszintén egy jelentős hátrány a vegyestüzelésű kazán fűtéstechnológiája kapcsán. Az, hogy az épületet melegen tartsuk, a nagy téli hidegek időszakában gyakran szinte teljesen megszakításmentes üzemelést kíván meg – ez pedig gyakorlatilag a vegyestüzelésű kazán állandó felügyeleti szükségletét jelenti, mivel a tűz táplálásáról csak manuális úton tudunk gondoskodni.

--> Sokak számára a vegyestüzelésű kazán üzemeltetése folytán nagy mennyiségben keletkező égési salakanyag is eltántorító tényezőt képez. Az égés után megmaradó hamu (az alkalmazott tüzelőanyag függvényében) akár egész rövid idő elteltével is újratermelődik. A vegyestüzelésű kazán kapcsán tehát többen panaszkodnak a folytonos takarítás kényelmetlenségeire is – a gázfűtés sokéves megszokása folytán azonban az első hetekben gyakran túldramatizálják ennek mértékét.

--> Akik nagyon ragaszkodnak a gázhasználattal való fűtés jóformán mindennemű tennivaló szükségletétől mentes működéséhez, a vegyestüzelésű kazán komoly hátrányaként szokták fel hozni azokat a (viszonyítva a gázfűtés rendkívül kényelmes lehetőségéhez képest valóban kedvezőtlennek tetsző) tennivalókat is, amelyek a tüzelőanyag beszerzése illetve tárolása feladataiban állnak. Tény, hogy ezek elkerülhetetlennek bizonyulnak nemcsak a vegyestüzelésű kazán, hanem minden szilárdtüzeléses megújuló energiaforrásra alapuló fűtési alternatíva esetén – de hát ahogy mondani szokás, „valamit valamiért”.